Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Ärstaskolan

Ärstaskolan är en grundskola med förskoleklass till och med skolår sex. Vi har cirka 200 elever och 30 anställda. Skolan ligger i ett blandat villa- och hyreshusområde tre kilometer norr om Eskilstuna centrum. Skolan byggdes 1993.

Ärstaskolan är en mångkulturell skola där vi satsar mycket på det svenska språket med eleven i fokus. Vi har flera medarbetare som är flerspråkiga. Skolan använder IT-teknik, vilket gör att eleverna får använda datorer, ipads och annan IT-utrustning i sin undervisning.

Våra elever fortsätter oftast till Skiftingehus skola i skolår 7.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Sara Jonsson

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/arstaskolan

Förskolor/skolor