Här presenteras Övningsförskolor i Sala kommun. Central kontaktperson i kommunen är:

Anna-Lena Persholt Epost till Anna-Lena Persholt

VFU-samordnare på Mälardalens universitet:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl