Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Skiftingehus skola

Skiftingehus ligger 3 km norr om Eskilstuna centrum i riktning mot Sundbyholm.

Cirka 500 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskus 4-6.

Skolan har tre idrottsprofiler, ridning, fotboll och ishockey.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Iveta Lundin

Webbplats

www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/kommunala-grundskolor/skiftingehus.html

Förskolor/skolor