Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Skogsängsskolan

Skogsängsskolan är en grundskola med förskoleklass upp till årskurs 6 med cirka 550 elever. På skolan arbetar omkring 70 anställda. Vår nya fina skola är under uppbyggnad och kommer att står färdig i augusti 2023. Under läsår 2022/2023 kommer därför åk 6 att befinna sig i lokaler i centrum, på Gamla Bruksgatan.

Våra ledord är:
Barn gör rätt om de kan, Dr Ross. W. Greene
Vi vill, vi vågar, vi vet - vi är modiga, vi utmanar och vi välkomnar olikheter!
Vi har nära till ett stort friluftsområde med skog, stora gräsytor, bad, grillmöjligheter och olika terrängspår. Här finns även backe med lift för slalomåkning och möjlighet till pulkaåkning.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Rebecka Eriksson

Webbplats

www.eskilstuna.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/kommunala-grundskolor/skogsangsskolan.html

Förskolor/skolor