Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Skogstorpsskolan

Elin Wikström kontaktperson för åk f-3 och 4-6.
Davorka Paluch är kontaktperson för åk 7-9.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Elin Wikström

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/skogstorpsskolan

Förskolor/skolor