Här presenteras Övningsförskola  och övningsskola f-3 Kungsör

Central kontaktperson för förskolorna  i Kungsörs kommun är Gun Åslund Epost till Gun Åslund

Central kontaktperson för övningsskola f-3 är i Kungsörs kommun är Linda Körner Epost till Linda Körner

VFU-samordnare för förskollärarutbildningen på Mälardalens universitet är Cecilia Westerdah

VFU-samordnare för grundlärarutbildningen f-3 på Mälardalens universitet är Elisabeth Westman