Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Eskilstuna kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Teresia Kullander och Karolina Teller

Epost till Teresia Kullander Epost till Karolina Teller

Grundskolor: Hanna Simola  och Lena Hoelgaard 

Epost till Hanna Simola  Epost till Lena Hoelgaard

Gymnasieskolor: Malin Friberg  Epost till Malin Friberg

 

I Eskilstuna har vi även avtal med en fristående gymnasieskola, Grillska gymnasiet.

Central kontaktperson för Grillska gymnasiet är Anders Almseger Epost till Anders Almseger


 

VFU-samordnare på Mälardalens universitet:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby 

Epost till Fredrik Genneby