Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Lagersbergsskolan

Lagersbergsskolan ligger 5 km sydväst från Eskilstuna centrum, mitt i stadsdelarna Lagersberg-Råbergstorp-Stenby.

Cirka 540 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har fyra fritidshem och Öppen verksamhet för de äldre barnen. Skolan består av tre byggnader.

Våra sexor går vidare till Stålforsskolan i årskurs 7 om de inte gör ett aktivt val av annan högstadieskola.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Monica Rundqvist

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/lagersbergsskolan

Förskolor/skolor