Här presenteras övningsskolor och övningsförskolor i Flens kommun.

Central kontaktperson för övningsskolor och övningsförskolor  i Flens kommun är 

Henrik Ljungqvist Epost till Henrik Ljungqvist

VFU-samordnare på Mälardalens universitet

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl,Epost till Cecilia Westerdahl

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby

Epost till Fredrik Genneby