Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Västerås stad. Centrala kontaktpersoner i Västerås är

Förskolor: Eva Stenberg Epost till Eva Stenberg

Grundskolor Catharina Bergmark Epost till Catharina Bergmark

Gymnasieskolor: Klas Bengtz Epost till Klas Bengtz


I Västerås har vi även avtal med ett antal fristående verksamheter:

Förskolor

Pysslingen förskolor, central kontaktperson Kristina Olsson

Epost till Kristina Olsson

Kooperativa förskolor, central kontaktperson: Sophie Lagergren Epost till Sophie Lagergren

Grundskolor

Fryxellska skolan åk 4-9, central kontaktperson Mikaela Lundevall

Epost till Mikaela Lundevall

Gymnasieskola

Grillska gymnasiet, central kontaktperson Lotten Jyrell Epost till Lotten Jyrell

  

VFU-samordnare på Mälardalens universitet:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl Epost till Cecilia Westerdahl

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby 

Epost till Fredrik Genneby