Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Slottsskolan

Slottsskolan ligger i centrala Eskilstuna i närheten av Klosters kyrka och Stadsparken. Gångavståndet till resecentrum är cirka 10 minuter.

Vi är en grundskola med förskoleklass - årskurs 6 med 470 elever.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ingalill Bouvin

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/slottsskolan

Förskolor/skolor