Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Tegelvikens skola

Tegelviken ligger i Kvicksund, ett villasamhälle vid Mälaren, ca två mil nordväst om Eskilstuna, på gränsen mellan Södermanland och Västmanland.

Skolan är byggd 1998 utifrån ett ekologiskt synsätt. Här finns lekplatser i naturlig miljö, det vill säga "naturlek", jordkällare, växthus, med mera.

Skolan har två fritidshem och en öppen verksamhet för barnen i årskurs 4-6.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Therese Karlsson

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/tegelviken

Förskolor/skolor