FAQ - vanliga frågor och svar om VFU på lärarutbildningarna vid MDU. 


Här hittar du vanliga frågor med svar gällande VFUn vid lärarutbildningarna på MDU. 

Vi har delat in frågorna i olika kategorier: 

1. Söka plats på en övningsförskola/övningsskola och Innan du börjar din VFU (hur går placeringen till, var kan jag göra VFUn mm)

2. Under pågående VFU (sjukdom under VFU, reseersättning mm)

3. Det digitala bedömningsunderlaget ( hur loggar jag in, jag har bytt handledare  mm) 

Klicka vidare i menyn till vänster och leta upp din fråga, om du inte hittar den skickar du ett mail till vfu.lararutbildning@mdh.se. Vi kommer att svara dig så fort vi hinner.