Här presenteras Övningsförskolor och Övningsskolor i Köpings kommun. Centrala kontaktpersoner i kommunen är:

Förskolor: Susanne Wall Epost till Susanne Wall

Grundskolor: Catarina Lisell Epost till Catarina Lisell

Gymnasieskola:: Jinan Thunblom Epost till Jinan Thunblom

 

VFU-samordnare på Mälardalens universitet:

Förskollärarprogrammet Cecilia Westerdahl,Epost till Cecilia Westerdahl

Grundlärarprogrammet f-3 och 4-6 Elisabeth Westman Epost till Elisabeth Westman

Ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning) Fredrik Genneby

Epost till Fredrik Genneby