Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Årbyskolan

Årbyskolan finns vid infarten till Eskilstuna centrum från E20. Det finns goda bussförbindelser till och från skolan. I närheten av skolan finns Årbyskogen, Bollhuset och idrottsplaner vid Balsta området.

Skolan har idag (inklusive grundsärskolan) cirka 820 elever och 160 personal. Det finns fritidshem för barn från förskoleklass upp till och med årskurs 3 samt ”Öppen verksamhet” för barn i årskurs 4-6.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Linnea Staffas

Webbplats

www.eskilstuna.se/arbyskolan

Förskolor/skolor