Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola 1 Katrineholm

Övningsförskola 1 består av Bie förskola, Gersnäs förskola, Guldregnets förskola, Lasstorps förskola, Karamellens förskola och Norrgårdens förskola

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Annelie Hoinard

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (13 platser totalt)