Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola 2 Katrineholm

Övningsförskola 2 består av förskolorna Berguven, Mysak, Påfågeln, Saltkråkan,Tjädern och Örnen.

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Annelie Hoinard

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (7 platser totalt)