Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Sandbäcksskolan

Sandbäcksskolan är en grundskola i Katrineholms kommun med förskoleklass till årskurs 6 med tillhörande fritidshem. Cirka 600 elever är fördelade på våra sju skolarbetslag. Vi har hög kompetens hos pedagogerna på skolan och vi har behöriga lärare i alla skolans ämnen. Skolan är centralt belägen och vi har även nära till naturen. Närheten till de centrala delarna av Katrineholm erbjuder också stora möjligheter.
På vår övningsskola finns utbildade handledare i samtliga arbetslag och dessa bildar tillsammans vårt handledarlag med uppdrag att skapa bästa möjliga förutsättningar för Dig som student.


I vårt samordningsområde finns även Björkviksskola, som är en landsbygdsskola med ca 75 elever.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Sara Aldrin

Webbplats

www.katrineholm.se/forskola--skola/grundskola/sandbacksskolan.html

Förskolor/skolor