Gersnäs förskola

Sundsgatan 6
64148 Katrineholm

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 1 Katrineholm

Länk till webbplats

katrineholm.se/forskolewebben/startsida/Vara-forskolor/Gersnas/

Beskrivning

Gersnäs förskola har tre avdelningar med barn i åldrarna 1-5 år, Ängen, Gläntan och Junibacken.
Förskolan ska inbjuda till en trygg och lärorik miljö som utmanar och lockar till lek och aktivitet. Pedagogerna reflekterar kontinuerligt kring genusfrågor och förskolan erbjuder alla barn oavsett kön samma utbud av material och inflytande över sin egen vardag. Det finns två förskollärare som har handledarutbildning.

Kontaktperson

Annelie Hoinard
Annelie.hoinard@katrineholm.se

Rektor/Förskolechef

Josefine Johansson
Josefine.johansson@katrineholm.se