Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 7-9 Skiftingehus skola

Skiftingehus ligger 3 km norr om Eskilstuna centrum i riktning mot Sundbyholm.

Cirka 500 elever går på skolan från förskoleklass till årskurs 9. Här finns också två fritidshem och öppen verksamhet för elever i årskus 4-6.

Skolan har tre idrottsprofiler, ridning, fotboll och ishockey.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Monica Häggström

Webbplats

www.eskilstuna.se/forskola-och-skola/grundskola/alla-grundskolor/skiftingehus

Förskolor/skolor