Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Hallstahammar

Övningsskola Hallstahammar består av Strömsholms skola, Vallbyskolan, Lindboskolan, Nibbleskolan och Näslundsskolan.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ylva Lindberg

Webbplats

www.hallstahammar.se/barnomsorg-och-utbildning/grundskola-grundsarskola-forskoleklass-och-fritidshem/grundskolor-i-kommunen/stromsholms-skola

Förskolor/skolor