Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Hallstahammar

Övningsskola Hallstahammar består av Strömsholms skola F-6, Vallbyskolan F-3, Lindboskolan F-6, Nibbleskolan F-6 och Näslundsskolan F-6.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ylva Lindberg

Webbplats

www.hallstahammar.se/barnomsorg-och-utbildning/grundskola-grundsarskola-forskoleklass-och-fritidshem/grundskolor-i-kommunen/stromsholms-skola

Förskolor/skolor