Övningsförskola/övningsskola Övningsskola f-3 Finningeskolan

Inom ramen för övningskola har Strängnäs kommun ett F-9 perspektiv representerat genom två skolor; Finningeskolan och Paulinska skolan.
Finningeskolan är en F-3 skola med fyra klasser i varje årskurs (ca 23 elever/klass). På skolan finns fyra åldersblandade (F-3) fritidshem. Vi är ca 50 personal som arbetar på skolan.
Paulinska skolan är en 4-9 skola med i dagsläget 430 elever. Skolan har tre klasser i varje årskurs. På skolan finns också två SVA förberedelseklasser. Skolan är en mångkulturell skola med över 30 nationaliteter representerade bland elever och personal. På Paulinska arbetar 32 lärare och 16 assistenter. På skolan finns ett Fritids för eleverna i åk 4-6 som organiseras av en fritidspedagog.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Anna Lindgren

Webbplats

www.strangnas.se/utbildning-och-barnomsorg/grundskola/grundskolor/finningeskolan

Förskolor/skolor