Övningsförskola/övningsskola Övningsförskola Sala

Övningsförskolan består av Ekdalens förskola, Emmylunds förskola, Turbo förskola och Sätrabrunns förskola

Verksamhetsområden

  • Förskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Anna-Lena Persholt

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Förskollärarprogrammet (16 platser totalt)