Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Rinmangymnasiet Eskilstuna

Välkomna till Rinmangymnasiet! Vi är en skola med inriktning på teknik och service. Vi erbjuder två Högskoleförberedande program Naturvetenskapsprogrammet och Teknikprogrammet samt tre yrkesprogram Industritekniska programmet, Restaurang och livsmedelsprogrammet och Vård och omsorgsprogrammet. Därutöver har vi elever som går på något av de fyra Introduktionsprogrammen.

Verksamhetsområden

  • Gymnasieskola

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Helena Hägg

Förskolor/skolor

Inriktningar

  • Kompletterande pedagogisk utbildning (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy matematik/engelska (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy matematik/teknik (4 platser totalt)
  • Ämneslärarprogrammet gy svenska/svenska som andra språk (5 platser totalt)