Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:


Höstterminen 2024


Termin 1 i programmetTermin 2 i programmet


Termin 3 i programmet


Termin 4 i programmetTermin 5 i programmet


Termin 6 i programmet

Kvalitativa förskolemiljöer.... PEA 111