Inbjudan till handledarträff inför VFU-kurser Vt23

OBS: Handledarträffarna sker digitalt via Zoom. Zoomlänk får ni i inbjudan.

Inbjudan VFU3