Inbjudan till handledarträff inför VFU-kurser Ht24

OBS: Handledarträffarna sker digitalt via Zoom.


VFU 2 – OAU348

Måndag 19 augusti

Kl 15.30-17.00

Inbjudan handledarträff VFU2 Vt 2024.

Zoomlänk:

https://mdu-se.zoom.us/j/67303981176

 

VFU 3  – OAU356

Tisdag 24 september

Kl 15.30-17.00

Zoomlänk:

https://mdu-se.zoom.us/j/65228579804

 

VFU 1 -  OAU341

Tisdag 29 oktober

Kl 15.30-17.00

Zoomlänk:

https://mdu-se.zoom.us/j/63134522132