Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på förskollärarprogrammet:

 

VFU 1, termin 1, kurskod OAU241

 

VFU 2, termin 4, kurskod OAU244

 

VFU 3, termin 7, kurskod OAU246