Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna för VFU-kurser som studenterna läser på förskollärarprogrammet:

Fr o m ht 2024:

Kursplan VFU 1, termin 1

Kursplan VFU 2, termin 4

Kursplan VFU 3, termin 6