Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2024

Rutin for franvarorapportering gallande faltdag

Termin 2 i programmet

Termin 4 i programmet

Termin 6 i programmet