Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på grundlärarprogrammet 4-6:

 

VFU 1, termin 2, kurskod OAU194 (VT18)

 

VFU 2, termin 5, kurskod OAU199

 

VFU 3, termin 8, kurskod OAU268 (VT22)