Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på grundlärarprogrammet 4-6:

 Fr o m ht 2024:

Kursplan VFU1, termin 2

Kursplan VFU2, termin 5

Kursplan VFU 3, termin 8

VFU 1, termin 2, kurskod OAU194  

VFU 2, termin 5, kurskod OAU199

 

VFU 3, termin 8, kurskod OAU268