Anställning kombinerad med studier

Alla frågor som rör din anställning ska du ställa till kontaktpersonen i den kommun där du är antagen. För  information om kontaktpersoner, se ovan rubrik. Det första året på utbildningen läser du på helfart. När du är godkänd på första VFUn (som infaller termin två) är du redo att anställas. Din arbetsgivare hanterar allt som rör din anställning ( t ex lön, kontraktsdatum, semester, sjukfrånvaro, arbetsmiljö).