Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2023

Termin 5 i programmet


OAU272 FSR1