Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2024

Termin 4 i programmet


Termin 5 i programmet


Termin 6 i programmet
OAU272 FSR1