FAQ - Innan VFU, placeringsrutin mm

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna studenter ställer angående VFUn på lärarutbildningarna vid Mälardalens universitet.

Hur går placeringen till?

Alla studenter som påbörjar sin utbildning placeras på någon av de övningsförskolor/övningsskolor som Mälardalens universitet har avtal med. Under första veckan på utbildningen anger du vilken av dessa kommuner du helst vill placeras i. Du kan endast välja bland de kommuner som MDU har avtal med och du kan inte önska en specifik skola.


Utifrån faktorer som antal platser och studenternas önskemål placeras du sedan på en övningsskola via ett digitalt placeringsverktyg  i VFU-portalen. 
 

På vilka orter kan jag göra min VFU?

VFU kan göras på  de orter som MDU har avtal med. Det kan variera beroende på vilket program 
du  läser och förutsättningarna för skolorna att ta emot studenter.
 
Övningsförskolor för förskollärarprogrammet finns i Eskilstuna, Flen,
Norra Västmanland (Fagersta, Norberg, Skinnskatteberg), Gnesta, Hallstahammar, Katrineholm, Kungsör, Köping, Sala, Strängnäs, Surahammar samt i Västerås.

Övningsskolor för grundlärarprogrammen finns i Eskilstuna, Gnesta, Hallstahammar, Katrineholm, Köping, Strängnäs samt i Västerås. 

Övningsskolor för ämneslärarprogrammet finns  i Eskilstuna, Flen, Köping och Västerås. 

Kommer jag att få en plats i den kommun jag önskar?

Det är inte säkert. Det beror på tillgången på platser och hur många studenter som önskar vara just där. Studenter placeras i grupp om fyra för att ges möjlighet till att samlära  i ett studentlag. Om färre än fyra studenter söker en viss kommun görs inga placeringar där. 

När får jag besked om min VFU-placering?

Cirka tre veckor efter att VFU-portalen har stängt för prioritering av kommuner  publiceras resultatet i VFU-portalen.   

Varför ser jag inte vem som ska vara min handledare?

När resultatet av placeringen publiceras i VFU-portalen ser du vilken övningsskola/övningsförskola du fått. Kontaktpersonen på övningsskolan/övningsförskolan gör sedan en sk
 “finplacering” för dig, dvs placerar dig hos en handledare på en av de förskolor/skolor som ingår i övningsförskolan/övningsskolan. Detta kan ske vid lite olika tidpunkter. 

Vad gör jag om jag har missat att lämna önskemål om VFU-placering i tid?

Skicka ett mail till vfu.lararutbildning@mdu.se med dina personuppgifter, vilket program du läser och vilken ort du önskar i första hand. När automatplaceringen är klar kommer vi sedan att placera de studenter som inte lämnat in önskemål i tid. Det blir då på någon av de övningsskolor/övningsförskolor som har platser över. 

Kan jag göra VFU där jag bor ?

VFU kan endast göras i de kommuner i Sörmland och Västmanland där MDU har avtal. 

Kan jag själv ordna en VFU-placering ?

Du kan inte ordna en plats för VFU på egen hand. Alla placeringar måste gå genom MDU. 

Kan jag göra VFU på min arbetsplats?

Du får inte göra din VFU på en skola/förskola där du arbetar. 

Är det tillåtet att vikariera på övningsförskolan/övningsskolan under VFU?

Du får inte vikariera på din övningsskola/övningsförskola under VFU-perioden eller under andra tider under utbildningen. 

Är det någon skillnad på var jag blir placerad om jag går campus- eller distansutbildning?

Nej, alla studenter placeras på samma sätt oavsett om man går en campus- eller distansutbildning 

Ska man vara på samma övningsskola hela tiden eller byter man under utbildningen?

Grundtanken är att man har samma övningsskola/övningsförskola under hela utbildningsperioden. Ibland måste man dock byta övningsskola, t ex om handledaren slutar och det inte finns någon annan handledare som kan ta över eller om man blir ensam student kvar på övningsförskolan/övningsskolan. 
För studenter som läser grundlärarprogrammet 4-6 ser upplägget lite annorlunda ut. Läs mer på vår hemsida www.mdu.se 

Kan jag byta VFU-placering? (Kan jag byta med min kurskollega?)

Det kan finnas möjlighet att byta övningsskola/övningsförskola om man har särskilda skäl till placering. Alla byten av övningsförskola/övningsskola hanteras av MDU. Information om kriterier för byte av övningsskola/övningsförskola finns i VFU-portalen (under rubriken blanketter) 

Verksamhetens dag, vad är det? Är den obligatorisk?

Du får denna dag en möjlighet att presentera dig och lära känna din övningsskola/övningsförskola eller kommun genom en inbjudan från verksamheten. Det är inte obligatoriskt men ett bra tillfälle att få veta mer om kommande VFU och skapa goda relationer med eventuella framtida arbetsgivare.

Tar ni hänsyn till att jag har lång resväg när ni gör placeringen?

 Automatplaceringen sker via vårt digitala placeringsverktyg som fördelar de lediga platserna utifrån tillgång och efterfrågan. Ingen hänsyn till resväg tas. Alla VFU-placeringar går att nå med ca en timmas resväg från Campus Eskilstuna eller Campus Västerås. 

Hur långt bort från hemmet kan jag bli placerad?

Det finns inget speciellt avstånd i kilometer angivet. 

Kan jag få ekonomisk ersättning för resor under min VFU-period?

Om man fått en plats på en övningsskola/övningsförskola som inte är belägen på en campusort (Eskilstuna eller Västerås) och man inte är bosatt där har man rätt till ersättning till/från övningsskolan/övningsförskolan. Mer information finns i VFU-portalen.  

Vad gäller kring utdrag ur belastningsregistret?

Det är din övningsskola/övningsförskola som har krav på att detta ska uppvisas, inte MDU. 
 
Du beställer ett utdrag ur polisens belastningsregister (se polisen.se) och lämnar det till övningsskolan/övningsförskolan första gången du besöker den (om du inte fått någon annan information från 
kommunen / den fristående verksamheten).

Det finns risk att du inte blir insläppt på övningsförskolan / övningsskolan om du inte har utdraget med dig vid ditt första besök där.
 

Vad händer om jag inte är behörig att göra en VFU-kurs?

Senast 3 veckor (21 dagar)  innan kursstart måste du vara behörig för att få påbörja  en VFU-kurs. Kontakta din studievägledare om du har frågor kring behörighet.
 

När ska jag registrera mig på en VFU-kurs?

För alla VFU-kurser gäller speciella registreringsperioder för att MDU och verksamheterna ska kunna planera VFUn på bästa sätt för studenterna. Registreringen öppnar tre veckor före kursstart och stänger en vecka före kursstart. Om du inte har registrerat dig inom angiven tid kan vi inte garantera att du får göra VFU-kursen. Datum för registrering på kurs finns i LADOK.