FAQ - Under pågående VFU

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna studenter ställer angående VFUn på lärarutbildningarna vid Mälardalens universitet.

Kan jag få ekonomisk ersättning för resor under min VFU-period?

Om man fått en plats på en övningsskola/övningsförskola som inte är en campusort (Eskilstuna eller Västerås) och inte är bosatt där har man rätt till ersättning för resor till/från övningsskolan/övningsförskolan. Mer information finns i VFU-portalen.
 
 

Vad gäller kring utdrag ur belastningsregistret?

Det är din övningsskola/övningsförskola som har som krav att detta ska uppvisas, inte MDU. 
 
Du beställer ett utdrag ur polisens belastningsregister (se polisen.se) och lämnar det till övningsskolan/övningsförskolan första gången du besöker den (om du inte fått någon annan information från 
kommunen/den fristående verksamheten). Du kan komma att behöva visa ett nytt utdrag varje år. Kontakta din övningsskola för mer information

Det finns risk att du inte blir insläppt på övningsförskolan/övningsskolan om du inte har utdraget med dig vid ditt första besök där.
 

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Tid per kursvecka är 40 timmar varav 35 timmar/vecka är obligatorisk i verksamheten exkl. rast. Tiden i verksamheten planeras tillsammans med kontaktperson/handledare. Du har rätt till denna tid och det innebär också att all frånvaro ska tas igen. När i tid den ska tas igen, planeras med din handledare på övningsförskolan/övningsskolan. 

Vad händer om jag blir sjuk under min VFU?

All frånvaro ska tas igen och planeras tillsammans med din handledare på övningsförskolan/övningsskolan. 
Om frånvaron överstiger 20% av kurstiden avbryts VFU och du får göra om hela kursen vid ett senare tillfälle.
 

Vad händer om min handledare byter arbetsplats eller blir sjuk?

Du kontaktar övningsförskolans/övningsskolans kontaktpersonen som utser en ny handledare. Du hittar epostadresser till alla kontaktpersoner i VFU-portalen under rubriken "Övningsförskolor/övningsskolor".

Hur gör jag om jag har svårt att nå min handledare?

Du kontaktar kontaktpersonen på din övningsförskola/övningsskola som kan hjälpa dig. Du hittar epostadresser till alla kontaktpersoner i VFU-portalen under rubriken "Övningsförskolor/övningsskolor".

Vad är en s.k. utbytesperiod?

Under VFU-perioden har du möjlighet till en kortare utbytesperiod. Det innebär att du kan besöka en annan förskola/skola eller på något annat sätt få en bredare erfarenhet. Utbytesperioden kan vara upp till två dagar under VFU1 och VFU 2 och upp till två veckor under VFU 3.
 
 

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Man kan endast göra VFU vid den tidpunkt som den aktuella VFU-kursen ges.
 

Hur blir det med min plats på övningsförskolan/övningsskolan om jag behöver ta studieuppehåll och när jag kommer tillbaka från uppehåll?


Söka studieuppehåll: 
Om din ansökan blir beviljad kan du inte behålla din plats på övningsförskolan/övningsskolan. 

Åter i studier efter studieuppehåll: 

Man är inte garanterad platsen tillbaka på övningsförskolan/övningsskolan när man återupptar studierna.
Du ska i god tid innan du kommer tillbaka kontakta vfu.lararutbildning@mdu.se
och meddela att du behöver en plats på en övningsförskola/övningsskola kommande termin. 
 
 

Är det tillåtet att vikariera på övningsförskolan/övningsskolan under VFU?

Du får inte vikariera på din övningsskola/övningsförskola under VFU-perioden eller under andra tider under utbildningen.