FAQ - Under pågående VFU

Här nedan hittar du de vanligaste frågorna studenter ställer angående VFUn på lärarutbildningarna vid Mälardalens universitet.

Kan jag få ekonomisk ersättning för resor under min VFU-period?

Om man fått en plats på en övningsskola/övningsförskola som inte är en campusort (Eskilstuna eller Västerås) och inte är bosatt där har man rätt till ersättning för resor till/från övningsskolan/övningsförskolan. Mer information finns i VFU-portalen.
 
 

Vad gäller kring utdrag ur belastningsregistret?

Det är din övningsskola/övningsförskola som har som krav att detta ska uppvisas, inte MDH. 
 
Du beställer ett utdrag ur polisens belastningsregister (se polisen.se) och lämnar det till övningsskolan/övningsförskolan första gången du besöker den (om du inte fått någon annan information från 
kommunen/den fristående verksamheten).
.
 
Det finns risk att du inte blir insläppt på övningsförskolan/övningsskolan om du inte har utdraget med dig vid ditt första besök där.
 

Vilka tider gäller när jag är på VFU?

Tid per kursvecka är 40 timmar varav 35 timmar/vecka är obligatorisk i verksamheten exkl. rast. Tiden i verksamheten planeras tillsammans med kontaktperson/handledare. Du har rätt till denna tid och det innebär också att all frånvaro ska tas igen. När i tid den ska tas igen, planeras med din handledare på övningsförskolan/övningsskolan. 

Vad händer om jag blir sjuk under min VFU?

All frånvaro ska tas igen och planeras tillsammans med din handledare på övningsförskolan/övningsskolan. 
Vid längre frånvaro (mer än en vecka) ska kurslärare kontaktas.
 

Vad händer om min handledare byter arbetsplats eller blir sjuk?

Du kontaktar VFU-ansvarig ( kontaktpersonen) på din övningsförskola/övningsskola som utser en ny handledare. 

Hur gör jag om jag har svårt att nå min handledare?

Du kontaktar VFU-ansvarig ( kontaktpersonen) på din övningsförskola/övningsskola som kan hjälpa dig

Vad är en s.k. utbytesperiod?

Under VFU-perioden har du möjlighet till en kortare utbytesperiod. Det innebär att du kan besöka en annan förskola/skola eller på något annat sätt få en bredare erfarenhet. UUtbytesperioden kan vara upp till två dagar under VFU1 och VFU 2 och upp till två veckor under VFU 3.
 
 

Kan jag göra VFU vid en annan tidpunkt än under de fastställda VFU-perioderna?

Man kan endast göra VFU vid den tidpunkt som den aktuella VFU-kursen ges.
 

Kan jag göra VFU utomlands?


Du kan under VFU3, som är 10 veckor lång, genomföra två veckor av den verksamhetsförlagda utbildningen utomlands. Du inleder och avslutar din VFU med två sammanhängande veckor i början och i slutet på ordinarie VFU-förskola/skola. Mer information hittar du i VFU-portalen.
 

Hur blir det med min plats på övningsförskolan/övningsskolan om jag behöver ta studieuppehåll och när jag kommer tillbaka från uppehåll?


Söka studieuppehåll: 
Om din ansökan blir beviljad kan konsekvensen bli att du, när du återgår i studier, tillhör en ny årskull studenter och måste byta övningsskola/övningsförskola. 

Åter i studier efter studieuppehåll: 

Man är inte garanterad platsen tillbaka på övningsförskolan/övningsskolan när man återupptar studierna.
Du ska i god tid innan du kommer tillbaka kontakta vfu.lararutbildning@mdh.se
och meddela att du behöver en plats på en övningsförskola/övningsskola kommande termin. 
 
 

Är det tillåtet att vikariera på övningsförskolan/övningsskolan under VFU?

Du får inte vikariera på din övningsskola/övningsförskola under VFU-perioden eller under andra tider under utbildningen.