Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Hösttermin 2022:

Termin 2 i  programmet

Specialpedagogik  KPU 7-9_Gy OAU282 INL1