Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Hösttermin 2023:

Termin 2 i  programmet