Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på ämneslärarprogrammet/KPU

VFU2 åk 7-9/GY Kurskod OAU284


VFU1 åk 4-6 kurskod OAU300