Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på grundlärarprogrammet f-3:

 

VFU 1, termin 2, kurskod OAU195

 

VFU 2, termin 5, kurskod OAU200

 

VFU 3, termin 8, kurskod OAU269