Handledarträffar inför VFU-kurser Vt23


VFU2-OAU200

VFU1-OAU195 (ordinarie utbildning)

  • Tisdag 25/4  Kl 15.45-17.00
Zoom Meeting  https://mdu-se.zoom.us/j/69439565179