Här nedan finns länkar till de olika kursplanerna studenterna läser på ämneslärarprogrammet/gymnasieskola:

 

VFU 1, termin 2, kurskod OAU192

 

VFU 2, termin 5, kurskod OAU197

 

VFU 3, termin 8, kurskod OAU201