Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2023:

Termin 2 i programmet

Termin 3 i programmet


Termin 4 i programmet