Här hittar du de fältstudier som studenterna ska utföra i de olika kurserna under utbildningen:

Vårtermin 2024:

Termin 2 i programmet

Termin 4 i programmetTermin 8 i programmet