Övningsförskola/övningsskola Övningsskola 7-9 Stenhammarskolan

Stenhammarskolan är en centralt belägen skola i Flen. Här går ca 350 grundskoleelever i årskurserna 7-9.
Vi ser alltid till elevens bästa och vårt mål är att alla elever ska nå målen med sina studier. Under studietiden hos oss ska eleverna också känna sig delaktiga, trygga och glada.

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Cathrine Dolk

Webbplats

flen.se/barn-utbildning/grundskola/skolor-i-flen/stenhammarskolan/

Förskolor/skolor