Välkommen till lärarutbildningarnas 

VFU-portal !

VIKTIG INFO TILL STUDENTER SOM SKA GÖRA VFU-KURS 
FR O M HT 2022:

Rektor har beslutat att registreringsperioden för VFU-kurser kommer att ändras från och med höstterminen 2022.  
Från och med höstterminen öppnar registreringen 3 veckor innan kursstart och stänger en vecka innan kursstart. 
Tider för registrering syns i LADOK. 
  • Fortbildning för förskollärare i förskoleklass via Skolverket på MDU. Läs mer på mdu.se och på  Skolverkets hemsida

  •  Avgiftsfri workshopserie i programmering för tidigare åldrar VT23 Nyfiken? Information och anmälan

  • Filmen om studentboken hittar du till vänster på sidan. se rubriken Filmer

Har du frågor om VFU kan du skicka epost till nedanstående adress:

vfu.lararutbildning@mdu.se

Du kan också kontakta någon av följande:

Karin Sandeberg, VFU-handläggare
tel 016-15 34 64
Epost till Karin Sandeberg

Petra Runström Nilsson. VFU-ansvarig
tel 021-10 70 46
Epost till Petra Runström Nilsson

Magda Salinas, VFU-samordnare

tel 021-10 15 59
Epost till Magda Salinas

Cecilia Westerdahl, VFU-samordnare förskollärarprogrammet
tel 016-15 36 19
Epost till Cecilia Westerdahl

Elisabeth Westman, VFU-samordnare grundlärarprogrammet f-3, 4-6
tel 021-10 16 87
Epost till Elisabeth Westman

Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)
tel 016-15 32 00
Epost till Fredrik Genneby