Övningsförskola/övningsskola Övningsskola Finningeskolan/Paulinska skolan

Inom ramen för övningskola har Strängnäs kommun ett F-9 perspektiv representerat genom två skolor; Finningeskolan och Paulinska skolan.
Paulinska skolan är en 4-9 skola med i dagsläget 463 elever. Skolan har tre klasser i varje årskurs. På skolan finns också en SVA förberedelseklass. Skolan är en mångkulturell skola med över 30 nationaliteter representerade bland elever och personal. På Paulinska arbetar 32 lärare och 16 assistenter. På skolan finns ett Fritids för eleverna i åk 4-6 som organiseras av en fritidspedagog.

Verksamhetsområden

  • Grundskola åk 4-6
  • Grundskola åk 7-9
  • Grundskola åk f-3

Övningsskolans/övningsförskolans kontaktperson

Ann-Charlotte Eriksson

Inriktningar

  • Grundlärarprogrammet 4-6 (9 platser totalt)
  • Grundlärarprogrammet f-3 (12 platser totalt)