Välkommen till VFU-portalen för lärarutbildning!

Ökad smittspridning av covid-19

Enligt Folkhälsomyndigheten bör ovaccinerade gravida (fr o m vecka 20) iaktta extra försiktighet. Är du gravid och ska göra en VFU-kurs inom kort, kontakta VFU-samordnaren för din utbildning, namn och epost, se nedan. 


Fortbildning för handledare
  • Fortbildning för förskollärare i förskoleklass via Skolverket på MDU. Läs mer på mdu.se och på  Skolverkets hemsida


Ny information till studenter inför VFU-kurs!
Registreringen på en VFU-kurs  öppnar tre veckor innan kursstart och stänger en vecka innan kursstart. Tider för registrering syns i LADOK.


Kontakta oss:

Har du frågor om VFU kan du skicka epost till nedanstående adress:
vfu.lararutbildning@mdu.se

Du kan också kontakta någon av följande:

Karin Sandeberg, VFU-handläggare
tel 016-15 34 64
Epost till Karin Sandeberg

Petra Runström Nilsson. VFU-ansvarig
tel 021-10 70 46
Epost till Petra Runström Nilsson

Cecilia Westerdahl, VFU-samordnare förskollärarprogrammet
tel 016-15 36 19
Epost till Cecilia Westerdahl

Elisabeth Westman, VFU-samordnare grundlärarprogrammet f-3, 4-6
tel 021-10 16 87
Epost till Elisabeth Westman

Fredrik Genneby, VFU-samordnare ämneslärarprogrammet och KPU (kompletterande pedagogisk utbildning)
tel 016-15 32 00
Epost till Fredrik Genneby