KPU vt22 Klara Gymnasium Stockholm Östra

Övningsförskola/övningsskola

KPU-skola vt22

Kontaktperson

Monica Cotalsanmartin
monica.cotalsanmartin@klaragymnasium.se

Rektor/Förskolechef

Stefan Ellisson