Lasstorps förskola

Krikonvägen 4
64147 Katrineholm

Övningsförskola/övningsskola

Övningsförskola 1 Katrineholm

Länk till webbplats

katrineholm.se/forskolewebben/startsida/Vara-forskolor/Lasstorp1/

Beskrivning

Lasstorps förskola har fyra avdelningar, Kojan och Grottan har barn i åldrarna 3-5 år och Hyddan och Igloon har barn i åldrarna 1-3 år. Vi har ett språkutvecklande arbetssätt. Att barnen utvecklar sitt språk är viktig för all fortsatt inlärning. Ett mål ur läroplanen som vi har speciellt fokus på är att varje barn utvecklar sin nyfikenhet och sin lust samt förmåga att leka och lära. Det finns en förskollärare som har handledarutbildning.

Kontaktperson

Annelie Hoinard
Annelie.hoinard@katrineholm.se

Rektor/Förskolechef

Anette Håckerström
Anette.hackerstrom@katrineholm.se