AIU Skogsängsskolan, Eskilstuna

Vasavägen 33
633 56 Eskilstuna

Övningsförskola/övningsskola

AIU-skolor Eskilstuna

Länk till webbplats

www.eskilstuna.se/grundskolor/skogsangsskolan

Beskrivning

Skogsängsskolan är en grundskola med förskoleklass upp till åk 5 med ca 390 elever och 65 anställda. Vi håller just nu på och bygger en helt ny skola. Vid årsskiftet 2021/2022 var den första delen av bygget klart och ht 2023 räknar vi med att hela arbetet ska vara klart och då kommer ca 525 elever att gå på skolan.
Från och med ht 2022 kommer våra åk 6 elever att tillhöra skolan, men inkvarteras i en egen byggnad i Eskilstuna centrum.
På hemsidan kan ni se en film om skolan.

Kontaktperson

Eva Kälvehed
eva.kalvehed@eskilstuna.se
016-710 25 24

Rektor/Förskolechef

Anna Granberg
anna.granberg@eskilstuna.se