Seminarier VT 2023


Seminarium VFU3:

Johannes Finnman 

Krav och resurs som förskollärare ( länk till extern sida) 

https://www.youtube.com/watch?v=rtMmFoL1TCs

Krav och resurs som förskollärare. Särskilt stöd, språk och kultur ( länk till extern sida) 

Seminarium VFU2:

Undervisningsuppdraget utifrån ett förskole didaktiskt perspektiv - Ester Catucci 

https://play.mdu.se/media/t/0_l3azda5s

 Seminarium VFU1: